Οδοφωτισμός στο κόμβο Σταυροδρόμι-Τρόπαια και Δωδεκάμετρο

Σύμβαση που αφορά τον οδοφωτισμό κόμβων στον εθνικό δρόμο Τρίπολης – Πύργου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, αφορά την βελτίωση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού στον πιο πάνω δρόμο και συγκεκριμένα στον κόμβο Σταυροδρόμι – Τρόπαια και στο Δωδεκάμετρο.

Η σημερινή σύμβαση που υπογράφηκε, ύψους 9.764,17 ευρώ, είναι συμπληρωματική της αρχικής.