Οι αλλαγές που προωθεί το νομοσχέδιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Οι μεταβολές που επέρχονται στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”, επισημαίνονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα

Οπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, οι μεταβολές κρίνονται αναγκαίες καθώς ως “αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου της «απλής αναλογικής» ήταν περιπτώσεις όπου ο Περιφερειάρχης να μην έχει την πλειοψηφία στο ανώτατο βουλευόμενο – αποφασιστικό όργανο της Περιφέρειας και, κατά συνέπεια, να στερείται της δυνατότητας άσκησης της πολιτικής για την οποία ψηφίστηκε από το εκλογικό σώμα.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται να αρθεί αυτό το αδιέξοδο και διασφαλίζεται  η κυβερνησιμότητα των Περιφερειών.

Κρίσιμη αλλαγή που επέρχεται με το σχέδιο νόμου είναι η καθιέρωση ελαχίστου ποσοστού εκλογής ενός συνδυασμού κατά την αρχική ψηφοφορία (1η Κυριακή) καθώς  θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, όπως επίσης και το δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου από συνδυασμό ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%)”.

 

Αναλυτικά, τις μεταβολές που επέρχονται μπορείτε να τις δείτε εδώ.