Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη συνεδρίασή της, σήμερα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου.

Mεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η διενέργεια δύο δημοπρασιών, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ η κάθε μία, για έργα καθαρισμού ρείθρων, οχετών, πρανών, ερεισμάτων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της ανατολικής και της δυτικής Λακωνίας.

Εγκρίθηκε επίσης η διενέργεια δημοπρασίας για το προϋπολογισμού 200.000 ευρώ για το έργο που αφορά στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις περιοχές Επισκοπής και Χαρακοπιού στην 8η επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη, στη Μεσσηνία.

Η Επιτροπή, εξ άλλου, προέβη στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σε στάδια της Μεσσηνίας, ενώ ενέκρινε επίσης την διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αφ’ ενός για το προϋπολογισμού 1.270161,29 ευρώ έργο αντικατάστασης του αγωγού διάθεσης λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Αργους και Ναυπλίου και αφ’ ετέρου για το προϋπολογισμού 645.161,29 ευρώ έργο αποκατάστασης του κτηρίου Κορφιωτάκη στην Καλαμάτα.

Ενέκρινε επίσης η Οικονομική Επιτροπή την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, του Δήμου Μονεμβασίας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ “Πάρνωνας” Α.Ε. για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου της Μονεμβασίας.

Τέλος, η Επιτροπή, ενέκρινε και την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα οποία συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα.