Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος: Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Δημοσιεύτηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία καθορίζεται ο τρόπος επιδότησης και οι δικαιούχοι για το ηλεκτρικό ρεύμα στην χαμηλή τάση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στην χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Παράλληλα μέσα από την ΚΥΑ προσδιορίζεται το ύψος επιδότησης ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, τα ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναλυτικά η ΚΥΑ:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/11/KYA_epidotisireumatos221121.pdf