Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μεγαλόπολης

Τα ονόματα του νέου σχήματος των αντιδημάρχων ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος.

Α. Ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, με θητεία από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022:
1) Δημήτρης Σιέμπος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας,
2) Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης, Αντιδήμαρχος Έργων,
3) Παναγιώτης Μανιάτης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής,
4) Θεοφάνης Καλογερόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος,
Β. Ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Μπουγιούκος ως άμισθος Αντιδημάρχος Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας,
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σιέμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμό για την ανάγνωση της Απόφαση Δημάρχου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A823%CE%A3%CE%A9%CE%9B8-%CE%93%CE%A4%CE%91?inline=true