Ολοκληρώθηκαν τα έργα ύδρευσης στην Καρύταινα (ph)

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρύταινας Δήμου Μεγαλόπολης Πέτρος Ιατρόπουλος μετά από συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες και υπερπήδηση εμποδίων  και μετά την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον πατριώτη μας Γεώργιο Μητσόπουλο, εις μνήμη του παππού του Βασιλείου Ν. Σωτηρόπουλου, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες συντηρήσεως και επισκευής όλων των δεξαμενών της Καρύταινας καθώς και η διάνοιξη νέου δρόμου πρόσβασης  προς τη μεσαία. Τοποθετήθηκε νέος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνοντας δύο αντλίες νερού μεταξύ αυτών και εφεδρική, καθώς και σύγχρονο αυτοματισμό για την μεταξύ τους επικοινωνία. Παράλληλα έγιναν εργασίες επισκευής και συντήρησης της πηγής στη θέση Παλάτι με τοποθέτηση νέας πόρτας inox κλπ.

Τέλος έγινε τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου της στάθμης του νερού των δεξαμενών, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου της Καρύταινας με σκοπό την πλήρη εικόνα της λειτουργίας τους ανά πάσα στιγμή.

Φορέας χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου ήταν ο κοινοτικός σύνδεσμος Γόρτυνος με έδρα την Καρύταινα και με την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης, όπου χρειάστηκε.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών κι εργασιών είναι η βελτίωση της ζωής του συνολικά εξυπηρετούμενου υδρευόμενου πληθυσμού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με  την εξασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας πόσιμου νερού.