Ολοκληρώνεται το έργο στο δρόμο “Δημητσάνα – Μονή Φιλοσόφου”

Εντός των επόμενων ημερών, περατώνεται το έργο ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΖΑΤΟΥΝΑ – ΜΑΡΚΟΥ – ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ “.

Οι εργασίες ασφαλτικών και τεχνικών έργων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με τη διάστρωση -κατά τμήματα- νέου ασφαλτοτάπητα και την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων.

Με το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €, βελτιώνεται η βατότητα της οδού εν συνόλω και καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση των επισκεπτών στην Ι.Μ.Φιλοσόφου.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων επικινδύνων θέσεων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ