ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή σε 522.413 δικαιούχους

Νέα πληρωμή ύψους 640.839.134,62 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ  το διάστημα από τις 22/10/2021 έως τις 28/10/2021 σε  522.413 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών χαρτών, ενισχύσεις περιοχών που παρουσιάζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα, ενισχύσεις αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού μηχανικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές, βιολογική γεωργία, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενισχύσεις για τη γεωργία, σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/11/ΠΛΗΡΩΜΕΣ_OPEKEPE__22102021-28102021.pdf