ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή ύψους 11,5 εκατ. ευρώ

Νέα πληρωμή ύψους 11.446.296,57 € πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ  το διάστημα από τις 03/06/2021 έως τις 09/06/2021.

Οι πληρωμές αφορούν την οικονομική ενίσχυση της 2ης εκκαθάρισης σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2020, τη «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», τη «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών», τη  «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» κ.ά.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές.

E.M.