ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή ύψους 9.5 εκατομμυρίων ευρώ

Νέα πληρωμή ύψους  9.543.826,96 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ  το διάστημα από τις 20/07/2021 έως τις 25/07/2021 κατέβαλε σε 183 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών, ενισχύσεις για τη γεωργία, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές:

Click to access _OPEKEPE__20072021-25072021.pdf