Πάνω από 200 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των απολύτως ώριμων μελετητικά έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο συνολικός προϋπολογισμός των απολύτως ώριμων μελετητικά έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 215.000.000 ευρώ.

Αυτό γνωστοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στην τηλεδιάσκεψη για το τρέχον ΕΣΠΑ, αλλά και για το νέο, την οποία συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή στελεχών της διαχειριστικής αρχής και τεχνικών συμβούλων.

“Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν συσκέψεις με όλους τους δικαιούχους, δήμους στη μεγάλη πλειονότητα, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και έναρξης κατασκευής των εν λόγω έργων” τόνισε ο περιφερειάρχης.

Στην ίδια συνάντηση αναφέρθηκε ότι αυτή τη στιγμή η απορρόφηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται περίπου στο 40%, ωστόσο δεδομένου ότι οι χρόνοι των προεντάξεων όσον αφορά τις προσκλήσεις είναι εξαιρετικοί -μόλις 4 ημέρες-, αναμένεται ότι σύντομα οι ρυθμοί απορρόφησης θα αυξηθούν κατά πολύ.

Τονίστηκε, πάντως, ότι στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 υπάρχουν μόνο περί τα 90.000.000 ευρώ για εντάξεις οδικών έργων, στην οποία πίστωση συνυπολογίζονται και τα 15.000.000 ευρώ για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Διευκρινίστηκε δε πως ούτε στο επόμενο ΕΣΠΑ θα υπάρξει ιδιαίτερη αύξηση των πιστώσεων για οδικά έργα.