Παγκόσμια ημέρα υγείας: Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΜΑ: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας η 7η Απριλίου κάθε έτους

“Εξετάζοντας την ασθένεια, αποκτούμε γνώση για την ανατομία και τη
φυσιολογία της ασθένειας. Εξετάζοντας το άτομο με την ασθένεια, αποκτούμε
γνώση για τη ζωή”
Oliver Sacks, 1933-2015 Βρετανός νευρολόγος
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι μια παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την
υγεία, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, υπό την αιγίδα του ΠΟΥ καθώς
και άλλων σχετικών οργανισμών. Η ημερομηνία της 7ης Απριλίου σηματοδοτεί την
επέτειο της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το 1948. Η ημέρα
αυτή εμπνέει δράση σε παγκόσμια κλίμακα και είναι μια από τις 8 επίσημες
παγκόσμιες εκστρατείες υγείας του ΠΟΥ.
Κάθε χρόνο ο οργανισμός αυτός επιλέγει ένα διαφορετικό θέμα με βάση ένα τρέχον
πιεστικό θέμα υγείας και αφιερώνει την εβδομάδα σε συνέδρια και δραστηριότητες
σχετικά με αυτό. Για το 2021 το θέμα είναι: «Οικοδόμηση ενός δικαιότερου, πιο
υγιούς κόσμου». Η φετινή, λοιπόν, παγκόσμια ημέρα υγείας στοχεύει στην αύξηση
των δράσεων για την εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προκειμένου
να δημιουργηθεί ένας κόσμος πιο δίκαιος και υγιέστερος. Η εκστρατεία αυτή
υπογραμμίζει τη συνταγματική αρχή του ΠΟΥ ότι ««η απόλαυση του υψηλότερου
επιτεύξιμου επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου
χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής
κατάστασης».
Η πανδημία COVID-19 έχει μειώσει τα πρόσφατα οφέλη για την υγεία, έχει ωθήσει
τους περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια και
συγχρόνως έχει ενισχύσει τις ανισότητες στον κοινωνικό και υγειονομικό τομέα. Οι
ανισότητες στον τομέα της υγείας δεν είναι μόνο άδικες αλλά απειλούν και την
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και είναι δυνατό τα διαστήματα των
ανισοτήτων να διευρυνθούν παρά να περιοριστούν.
Ωστόσο, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας μπορούν να προληφθούν με
στρατηγικές που δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ισότητας στην υγεία,
ειδικά για τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Η πανδημία του
κορονοϊού έχει πλήξει σκληρά όλες τις χώρες, αλλά ο αντίκτυπός της ήταν πιο
έντονος σε εκείνες τις κοινότητες που ήταν ήδη ευάλωτες, που είναι πιο εκτεθειμένες
στην ασθένεια και έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Οι κοινότητες αυτές είναι πιο πιθανό να
βιώνουν δυσμενείς συνέπειες, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον
περιορισμό της πανδημίας.
Ο ΠΟΥ φέτος καλεί τους ηγέτες να διασφαλίσουν ότι όλες οι κοινότητες έχουν
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που συμβάλλουν στην καλή υγεία. Ταυτόχρονα,
καλεί τους ηγέτες να παρακολουθούν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και να
διασφαλίσουν, επίσης, ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Γεγονότα και αριθμοί:
➢ Τουλάχιστον το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει
πλήρη κάλυψη βασικών υπηρεσιών υγείας.
➢ 7,2 τρισ. δολάρια ή το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ δαπανάται ετησίως για την
υγεία.
➢ 371 δισ. δολάρια επενδύσεις για την επόμενη 15ετία θα έκαναν τον κόσμο μας
πιο υγιή.
➢ 97 εκατ. πρόωρους θανάτους, θα μπορούσαν να αποτρέψουν οι επενδύσεις στα
συστήματα υγείας.
➢ Η μέση παγκόσμια δαπάνη για την υγεία ανέρχεται στα 1011 δολάρια, με τις
μισές χώρες να δαπανούν λίγότερο από 366 δολάρια ανά κάτοικο.
➢ Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ωθούνται σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας (που ορίζεται ότι ζουν με 1,90 δολάρια ή λιγότερο την
ημέρα) επειδή πρέπει να πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη.
➢ Πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι (σχεδόν το 12% του παγκόσμιου
πληθυσμού) δαπάνησαν τουλάχιστον το 10% των οικογενειακών
προϋπολογισμών τους για να πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη.
➢ 5,4 εκατ. παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2017.
➢ 1,25 εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα.
➢ 80% της πρόωρης καρδιακής νόσου, του εγκεφαλικού επεισοδίου και του
διαβήτη μπορούν να προληφθούν.
➢ Το 23% όλων των εκτιμώμενων θανάτων παγκοσμίως συνδέεται με το
περιβάλλον.
➢ 40.5 εκατ. θάνατοι οφείλονται σε μη μεταδοτικές ασθένειες (το 71%
παγκοσμίως).
Η υγεία είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και κάθε άνθρωπος σε κάθε
σημείο του πλανήτη πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση. Η καθολική κάλυψη υγείας μέχρι το
2030 είναι το ζητούμενο για όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των στόχων
της αειφόρου ανάπτυξης
Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας τον 21ο αιώνα ήταν πραγματικά σημαντικές, τόσο
στο διαγνωστικό όσο και στον θεραπευτικό τομέα. Η σημαντική πρόοδος στις
βασικές επιστήμες, όπως στην γενετική και τη μοριακή βιολογία έχουν βοηθήσει
σημαντικά στη βαθύτερη κατανόηση των νόσων και στην αντιμετώπισή τους.
Σημαντικό ρόλο ,όμως, για την υγεία έχει αποδειχτεί ότι παίζει η πρόληψη και η
έγκαιρη διάγνωση. Φυσικά σπουδαίο προληπτικό μέτρο αποτελεί και ο εμβολιασμός
τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας Διευθυντής Ε.Σ.Υ. .
Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας
Πελοποννήσου
Σωτήριος Καμαρινόπουλος, Επόπτης Δημόσιας Υγείας/Υγεινολόγος
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Ψυχολόγος
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας
Αλεξάνδρα Θώδου, Φιλόλογος
τηλ. 2713610216