Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων σε τρεις δράσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου

Παράταση μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021 δίνεται στην προθεσμία υποβολής προτάσεων ένταξης σε τρεις δράσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 που προκηρύσσονται με ισάριθμες προσκλήσεις του ΕΤΠΑ.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των εν λόγω προσκλήσεων που δημοσιοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου αφορούν:

α) Την προϋπολογισμού 2.010.000 ευρώ δράση “Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης”

β) Την προϋπολογισμού 700.000 ευρώ δράση “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς”

γ) Την προϋπολογισμού 625.000 ευρώ δράση “Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης”