Παράταση των χειμερινών εκπτώσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ Αριθμ. 25234 Υπουργική Απόφαση για την παράταση της εκπτωτικής περιόδου έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Όπως αναφέρεται έχοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος , παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.