Παρέμβαση Παγγορτυνιακής για θέμα έκπτωσης στα τιμολόγια ΔΕΗ

Η Παγγορτυνιακή Ένωση με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Π.ΕΝ. ενώνει τη
φωνή της με όλους τους φορείς της Αρκαδίας με σκοπό να αρθεί η αδικία σε βάρος των
πολιτών του νομού μας από την τροπολογία για την έκπτωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ λόγω
της λιγνιτικής επιβάρυνσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται μόνο ο Δήμος Μεγαλόπολης.
Συγκεκριμένα η Ένωση απέστειλε στον Υπουργό την ακόλουθη επιστολή:

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Γιώργο Σταθάκη
Kοιν.: Βουλευτές Αρκαδίας, Περ/ρχη Πελοποννήσου, Δημάρχους Γορτυνίας & Τρίπολης
Θέμα: Τροπολογία Υ.Π.ΕΝ. για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω
επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την Τροπολογία του Υ.Π.ΕΝ. που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ενεργειακές
κοινότητες και άλλες διατάξεις», για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές
λόγω επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα, ορίστηκαν ως δικαιούχοι της ενίσχυσης
οι οικιακοί πελάτες εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και οι κάτοικοι του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Eνότητας Αρκαδίας.

Η εν λόγω τοπολογία αναγνωρίζει δηλαδή την επιβάρυνση από τη λιγνιτική
δραστηριότητα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, ανεξαρτήτως των ενεργειακών δήμων και των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένες οι μονάδες παραγωγής, σε
αντίθεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου το μέτρο περιορίζεται μόνο στα όρια
του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας!

Η παραπάνω διάκριση, πέρα από κατάφωρη αδικία απέναντι στους κατοίκους του νομού
μας, αποτελεί και ανεδαφική προσέγγιση, παράλογη και ανεξηγήτη καθώς σύμφωνα με
τη συλλογιστική της, η επιβάρυνση από τις λιγνιτικές μονάδες του νομού μας,
περιορίζεται στα όρια του Δήμου Μεγαλόπολης και παύει (με κάποιο μαγικό τρόπο)
μόλις μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, όταν βγαίνουμε από τα όρια του Δήμου! Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα όρια του γειτονικού Δήμου Γορτυνίας απέχουν ελάχιστα χιλιόμετρα από τις μονάδες ΑΗΣ της Μεγαλόπολης.

Θεωρούμε ότι αδικία που συντελείται σε βάρος των κατοίκων της Αρκαδίας είναι
ξεκάθαρη και για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να επανεξετάσετε την εν λόγω
τροπολογία και να εφαρμοστεί το μέτρο της ενίσχυσης σε ολόκληρο το νομό Αρκαδίας.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Παναγιώτης Πλέσσιας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος