Παρατάθηκε η θητεία των Αντιδημάρχων του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας με την υπ’ αρ.7138 απόφαση την παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων μέχρι 03.10.2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ