Παρατείνεται η προθεσμία διαβούλευσης για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μέχρι τις 15 Μαρτίου παρατάθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, η παράταση δόθηκε μετά από σχετικά αιτήματα δημάρχων και άλλων φορέων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης είναι επισκέψιμη στον διαδικτυακό σύνδεσμο http://pelop.espa2127.gr/.