Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Η τροποποίηση της πιο πάνω δράσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020”, αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως τις 23  Δεκεμβρίου (στις 3 το μεσημέρι).

Την σχετική απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.