Πασχαλινό μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως

Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γιορτάζουμε σήμερα, εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς πίστης μας, γιατί διαλαλεῖ ὅτι ὁ Ἀρχηγός μας εἶναι Ζῶν, εἶναι Θεός ἀληθινός καί ὄχι θνητός ἄνθρωπος. Γι᾽ αὐτό καί ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί, καί ἀκόμη περισσότερο οἱ Ἀρκάδες χριστιανοί, ἀπό παλαιά γιορτάζαμε τό Πάσχα μέ λαμπρότητα καί ἀρχοντική λεβεντιά, πού ξεχυνόταν ἀπό τήν Ἐκκλησιά στούς δρόμους καί χόρευαν μαζί μας καί τά βουνά ἀκούοντας τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀλλά τί Πάσχα εἶναι αὐτό πού γιορτάζουμε ἐφέτος, ἀδελφοί; Τό λένε ὅλοι «μαῦρο Πάσχα»!… Γιατί ἡ Ἐκκλησία ἐφέτος δέν βλέπει τόν στολισμό της καί τήν ὀμορφιά της, πού τήν δοξάζει περισσότερο. Καί στολισμός καί ὀμορφιά τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τά παιδιά της οἱ χριστιανοί, πού τά γέννησε στήν ἅγια Κοιλιά της, τήν Κολυμβήθρα, καί τά τρέφει μέ Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα! Οὔτε κάτω ἀπό τόν Σταυρό Του ὁ Χριστός τήν Μεγάλη Παρασκευή οὔτε στήν Ἀποκαθήλωσή Του καί μέ τόν ἐνταφιασμό Του εἶδε τά παιδιά Του στήν Ἐκκλησία, ἀλλά οὔτε καί σήμερα τό Πάσχα τά βλέπει ἐδῶ στήν Ἐκκλησιά, στήν Θεία Λειτουργία, γιά νά τά ταΐσει μέ τό Σῶμα Του καί νά τά ποτίσει μέ τό Αἷμα Του… Ναί, μαῦρο Πάσχα εἶναι αὐτό!…

Ἀλλά, ἀδελφοί, σταματῆστε τόν πόνο καί τήν ὀργή. Γιατί ἐμεῖς τά φταῖμε ὅλα. Τά ἁμαρτήματά μας, ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό, μᾶς ἔφερε τά διάφορα κακά, τό ἕνα κοντά στό ἄλλο. Ἔτσι μᾶς ἦρθε καί ἕνας θανατηφόρος ἰός, πού τόν λένε κορωνοϊό, καί πού εἶναι μεταδοτικός ἰός, καί μᾶς ἀνάγκασε αὐτός, χωρίς νά τό θέλουμε, νά μή μποροῦμε νά χαροῦμε τό πασχάλιο «λλήλους περιπτυξώμεθα», ἀλλά νά χωριστοῦμε καί νά κρατοῦμε ἀποστάσεις μεταξύ μας.

Ἀλλά, ὦ Χριστέ, παντοδύναμε ἀναστημένε Χριστέ μας! Σύ, πού πάτησες καί συνέτριψες τόν μεγάλο ἰό, τό φίδι τό τρανό, τόν θάνατο – «θανάτθάνατον πατήσας»! – σύντριψε καί αὐτόν τόν καταραμένο ἰό, πού μᾶς μαύρισε τό φετεινό μας Πάσχα. Γρήγορα Σέ παρακαλοῦμε, Χριστέ, ἀναστημένε Κύριέ μας, νά κάνεις τό θαῦμα! Σέ παρακαλεῖ καί σ᾽ αὐτό ἡ λατρευτή μας Παναγία, ἡ Πανάχραντος Μητέρα Σου.

Παρά ταῦτα, ὦ χριστιανοί ἀδελφοί, ἐμεῖς θά χαροῦμε πνευματικά τό Πάσχα μας, ὅπως καί ἄν εἶναι αὐτό. Καί σάν Ἐπίσκοπος χαίρομαι καί καυχῶμαι, γιατί σεῖς οἱ χριστιανοί τῆς ἐπαρχίας πού ποιμαίνω, Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολῖτες, βρήκατε τρόπους, ἔξυπνους ἔντεχνους καί λεβέντικους, ὥστε καί τήν Ἐκκλησιά σας νά χαρεῖτε καί τά πασχαλινά σας ἔθιμα νά γλεντήσετε, ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν ἤμασταν διωκόμενοι κάτω ἀπό τήν Τουρκιά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ἀδελφοί!

Χρόνια σας πολλά καί ψηλά τά λάβαρα!

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας