Πεζοπορίες στο Μονοπάτι του Πάνα!

Το PanTrail (Μονοπάτι του Πάνα) είναι ένα μονοπάτι 80 περίπου χιλιομέτρων, που περνά από Βυτίνα, Στεμνίτσα, Ι.Μ. Αιμυαλών, Παλιοχώρι Δημητσάνας, Ζάτουνα, Βλόγγο, Ράφτη, Παλούμπα, Λουτρά Ηραίας, Λώτη, Πυρρή, ποταμό Λάδωνα, Καπελίτσα, Τριποταμιά, ποταμό Ερύμανθο και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία. Το Pan Trail είναι τμήμα ενός δικτύου συνολικά 1.000χλμ. πεζοπορικών διαδρομών της Πελοποννήσου, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και συντονίζει η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.

Την  Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 έγινε η πρώτη πεζοπορία στο Pan Trail σε Παλούμπα – Λουτρά Ηραίας. Ήταν μια πρώτη γνωριμία με το Pan Trail. Στην τρίωρη αυτή πεζοπορία συμμετείχαν περισσότεροι από 35 πεζοπόροι από τα γύρω χωριά  της Γορτυνίας Ράφτη, Σαρακίνι, Παλουμπα, Λυσσαρεα καθώς και από Στεμνίτσα, Βυτίνα και Καπελιτσα.

Ακολούθησε την επόμενη ημέρα η 2η Πεζοπορία σε Τριποταμιά – Καπελίτσα – ποταμό Λάδωνα με μεγάλη συμμετοχή πεζοπόρων.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου έλαβε χώρα και η 3η Πεζοπορία του Pan Trail στη διαδρομή Πυρί – Λάδωνας –Πυρί, όπου συμμετείχαν πάνω από 70 πεζοπόροι!

Οι πεζοπόροι εντυπωσιάστηκαν από τις φυσικές και κρυμμένες ομορφιές της περιοχές, ενώ δήλωσαν ότι επιθυμούν να διοργανώνονται κάθε χρόνο αυτές οι πεζοπορίες.

Αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν η ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ της οποίας Πρόεδρος είναι ο Γιάννης Λαγός από Στεμνίτσα. Σε όλες τις παραπάνω πεζοπορίες καθοριστική ήταν η συμβολή των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των τοπικών Συλλόγων και φορέων, οι οποίοι αγκάλιασαν θερμά την δράση από την αρχή.