Περίπατος ερμηνείας με θέμα τα ορεινά αγροτικά τοπία στη Γορτυνία

Περίπατο ερμηνείας με θέμα τα ορεινά αγροτικά τοπία οργάνωσε την Παρασκευή 18.06 το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος υπό την αιγίδα και με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη της ερμηνείας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ως ενός ιδιαίτερου και καινοτόμου τρόπου επαφής
των επισκεπτών με την φύση και τον πολιτισμό ενός τόπου.
Ο πρώτος περίπατος της δράσης έγινε στη Δημητσάνα με οδηγό την Πηνελόπη Γκίνη. Το σημείο συνάντησης ήταν στην Παναγία του Λύρι. Ο περίπατος ακολούθησε κυκλική διαδρομή με μικρή υψομετρική διαφορά.
Η ερμηνεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς χρησιμοποιεί ποικίλα μέσα
και τεχνικές για να συνδέσει τους επισκέπτες με τα υλικά και άυλα στοιχεία μιας
περιοχής, με τρόπο βιωματικό, μετατρέποντάς τους σε συμμετέχοντες, αντί για
απλούς θεατές. Έτσι, η εμπειρία κάθε επισκέπτη προσαρμόζεται στα δικά του
χαρακτηριστικά και γίνεται ουσιαστική και αξιομνημόνευτη.
Η δράση, που χρηματοδοτήθηκε και ήταν υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ, είχε σαν στόχο την ανάδειξη της ερμηνείας φυσικής και άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως ενός καινοτόμου και ιδιαίτερου τρόπου επαφής των επισκεπτών με τη φύση και τον πολιτισμό ενός τόπου.
Το ΥΠΠΟ χρηματοδότησε δύο τέτοιες δράσεις, μια στη Δημητσάνα και μια στους Κήπους Ζαγορίου.
** Ευχαριστούμε τον Γιάννη Λαγό (Πρόεδρο της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ)  για τις φωτογραφίες