Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εγκρίθηκε η κατασκευή της παράκαμψης Ξηροπήγαδου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης και αποφάσισε τα εξής:

  • Την έγκριση πρότασης ένταξης στο Ε. Π Πελοπόννησος του οδικού έργου Μύλοι – Κιβέρι – Αστρος – Τυρός – Λεωνίδιο – Φωκιανός – Κυπαρίσσι (τμήμα παράκαμψης Ξεροπήγαδου), με προϋπολογισμό 14.000.000 ευρώ.
  • Την δημοπράτηση του έργου εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ
  • Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Β΄ Φαση), σχετικά με τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής στη Β.Ι. Φάση του διαγωνισμού του προεπιλεγέντος υποψηφίου για τον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό -με ανταγωνιστικό διάλογο-, με αντικείμενο την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης για το έργο μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου.
  • Την έγκριση της χρηματοδότησης της κατασκευής κόμβων στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Κορινθίας, έργο προϋπολογισμού 4.900.000 ευρώ με ΦΠΑ.
  • Την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ έργου συντήρησης και σήμανσης του εθνικού δρόμου Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία, καθώς επίσης και του 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη του έργου συντήρησης και σήμανσης του εθνικού δρόμου Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό – Κυπαρισσία, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.
  • Την έγκριση της  οικονομικής ενίσχυσης από την Περιφέρεια προς τις μητροπόλεις της περιοχής της ως κατεπείγουσα ανάγκη στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της covid-19.