Περιφέρεια Πελοποννήσου: Συντονισμός και παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα συγκροτήθηκε η περιφερειακή ομάδα διοίκησης έργου (ΠΟΔΕ) για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφορας μαθητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, για το κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο που καλείται να υποβάλει προτάσεις για την βελτίωση της διαδικασίας. Η ΠΟΔΕ συνεδριάζει περί τα μέσα Μαΐου και υποβάλει τις εισηγήσεις της προς το αρμόδιο υπουργείο.

Ας σημειωθεί ότι ο περιφερειάρχης έχει εκφράσει την άποψη πως βασικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία είναι το επίδομα γονέων για τη μεταφορά των παιδιών, αλλά και η θέσπιση επιδόματος και για τους συνοδούς.