Περιφέρεια Πελοποννήσου: 2, 7 εκ ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, έργο προϋπολογισμού 2.788.257,80 ευρώ, υπέγραψαν την Τρίτη 31 Αυγούστου, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην αρκαδική πρωτεύουσα, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο διοικητής του νοσοκομείου Αναστάσιος Τζανής.

Το έργο αφορά, συγκεκριμένα, την ενεργειακή αναβάθµιση του κεντρικού κτηρίου, του κτηρίου του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και του κτηρίου διοίκησης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Προβλέπεται, ειδικότερα, η ενεργειακή αναβάθµιση συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως.

Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθούν, α) αντλίες θερμότητας συνολικής θερµικής / ψυκτικής ισχύος 2.324 kw για ψύξη / θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) καθώς και νέου δικτύου στοιχείων ανεμιστήρα, β) 630 μονάδες αερισμού µε ανάκτηση θερμότητας, γ) ηλιοθερμικά συστήµατα συνολικού εμβαδού συλλεκτών 228,5 τ.μ. και 14.000 κ.μ. δεξαμενών θερμού νερού. Θα γίνει επίσης αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού µε led, εισαγωγή συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (ΒΜS) 250 σημάτων εισόδου – εξόδου.

To εν λόγω έργο έχει χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 – 2020.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας