Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός του Δήμου Γορτυνίας

dimos gortynias

Click to access 622ΠΩ90-ΗΑΡ.pdf