Προτάσεις στην Ε.Ε. για έναν επαγγελματικό και ανεξάρτητο τύπο

Αυτή την περίοδο συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων των εκδοτών Τύπου, προκειμένου να περιοριστεί η λογοκλοπή στο διαδίκτυο ενώ στις 3 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις στην Ευρωβουλή από όλες τις κυβερνήσεις που μετέχουν για την έκδοση σχετικής οδηγίας.

Η ΕΔΙΠΤ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφημερίδων και περιοδικών της European Magazine Media Association – European Newspaper Publisher’ s Association (EMMA-ENPA), η οποία προωθεί σημαντικά θέματα που μας αφορούν στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Επιτροπές.

Η ΕΜΜΑ-ΕΝΡΑ συνέταξε και απέστειλε ανοικτή επιστολή των εκδοτών Τύπου, απευθυνόμενη προς όλες τις κυβερνήσεις της Ε.Ε., η οποία έχει ως ακολούθως:

«Μια μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ενισχύσει την επαγγελματική δημοσιογραφία επιτρέποντας στους εκδότες του τύπου, τόσο μεγάλους όσο και μικρούς, να δημιουργούν έσοδα από το πολύτιμο ηλεκτρονικό τους περιεχόμενο, συζητείται επί του παρόντος από τις κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν θέλετε ένα βιώσιμο μέλλον για τον επαγγελματικό και ανεξάρτητο Τύπο μας, αν θέλετε ποιοτικό και  ελεγχόμενο  περιεχόμενο, εάν θέλετε οι εκδότες να μπορούν να επενδύσουν στην επαγγελματική δημοσιογραφία, αν είστε ανήσυχοι, όπως είμαστε, από την προοπτική των κενών σελίδων  είναι πλέον καιρός να δράσουμε και να υποστηρίξουμε το γειτονικό δικαίωμα του εκδότη (άρθρο 11), το οποίο εγκρίθηκε ευρέως στις 12 Σεπτεμβρίου στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για τη μελλοντική πολυμορφία και τον πλουραλισμό του ευρωπαϊκού Τύπου που στηρίζει τη δημοκρατία μας.

Υπό την πίεση των ψηφιακών ογκόλιθων, συντελείται συστηματική προσπάθεια να μειωθεί το δικαίωμα των εκδοτών του Τύπου κατά τρόπο που να νομιμοποιεί αποτελεσματικά τις πρακτικές που επιδιώκει να τερματίσει. Ορισμένες μηχανές αναζήτησης, συλλέκτες ειδήσεων και άλλες εταιρείες, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται στο πολύτιμο περιεχόμενο του εκδότη του Τύπου χωρίς άδεια ή αμοιβή, δεν θέλουν οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό δικαίωμα εκδότη.

Η τρέχουσα μεταρρύθμιση πρέπει να αντιμετωπίσει την υφιστάμενη ανισορροπία της διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ του τύπου και των πλατφορμών. Το ψηφιακό οικοσύστημα πρέπει να λειτουργεί δίκαια για όλους: τους δημιουργούς περιεχομένου, τους διανομείς και τους καταναλωτές, όχι μόνο τους λίγους ισχυρούς και κυρίαρχους γίγαντες του διαδικτύου.

Η έγκριση του δικαιώματος του εκδότη, όπως περιέχεται στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα είναι η ευκαιρία σας να προωθήσετε επενδύσεις στην επαγγελματική δημοσιογραφία και να εξασφαλίσετε το μέλλον ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει την κυριαρχία της αποδυναμώνοντας τον ρόλο του Τύπου στη δημοκρατική συζήτηση».

Και η αγγλική επιστολή:

«Open letter by Press Publishers’ to European governments An EU copyright reform that could boost professional journalism by making it possible for press publishers, large and small, to monetize their valuable online content is currently being discussed by governments and the European Parliament. If you want a sustainable future for our professional, independent press; if you want quality, fact-checked content; if you want publishers to be able to invest in professional journalism; if you are alarmed, as we are, by the prospect of blank pages; it is now the time to act and support the Publisher’s neighbouring Right (article 11) as widely adopted on September 12 in the European Parliament’s text. It is an essential step for the future diversity and pluralism of Europe’s press that underpins our democracy. You are currently under pressure by digital monoliths, to water down the right for press publishers in a way that would effectively legitimise the very predatory practices it seeks to end.  Certain search engines, news aggregators and other companies whose business models are founded on using press publishers’ valuable content without permission or remuneration, do not want EU regulators to adopt an effective Publisher’s Right. The current reform has to address the existing imbalance of bargaining power between the press and platforms. The digital ecosystem needs to work fairly for everyone: the content creators, distributors and consumers, not just the few powerful and dominant internet giants. Approving the Publisher’s Right as it stands in the European Parliament’s text would be your opportunity to promote investment in professional journalism and to secure the future of a free and independent press. Europe cannot afford to give up its sovereignty by weakening the role of the press in the democratic debate».