Πρόσθετα προληπτικά μέτρα από Δήμο Γορτυνίας

dimos gortynias

Για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Γορτυνίας, ο Δήμαρχος Γορτυνίας προέβη στην ανακοίνωση των παρακάτω πρόσθετων προληπτικών μέτρων  με ισχύ έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία:

  1. Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία,με δυνατότητα εξυπηρέτησής του με κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε πολύ επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.
  2. Παρατείνει την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπούέως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία, σε κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Γορτυνίας για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής: Σε εργαζόμενους γονείς (σε έναν από τους δυο, εφόσον εργάζονται και οι δυο), με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.
  3. Την αναστολή των προσαυξήσεωνγια τα έσοδα του Δήμου όσον αφορά τόσο τις τρέχουσες οφειλές όσο και τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί οι φορολογούμενοι, έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία.
  4. Την αναστολή λειτουργίας όλων των χώρων μαζικού Αθλητισμού καθώς και των παιδικών χαρώντου Δήμου.
  5. Την τακτική απολύμανσητων δημοτικών χώρων.
  6. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας οφείλουν να προγραμματίσουν τις εργασίες των Τμημάτων, έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο Δήμος και να υπάρχει προστασία των εργαζομένων.