Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκπαιδευτική υποστήριξη και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εκδόθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που αφορούν στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η δράση, προϋπολογισμού 628.880 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Συμπεριλαμβάνει, ειδικότερα, την υποστήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό των μαθητών μεα με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω κινητικών αναπηριών κλπ, καθώς και από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (σχολικούς νοσηλευτές) των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Δυνητικός Δικαιούχος της δράσης είναι  η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τομέας Παιδείας.

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες www.eydpelop.gr και www.espa.gr.