Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου με τίτλο, “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις”: Πυροσβεστική Διάταξη

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ