Σε ισχύ από σήμερα η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από σήμερα η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την τροποποίηση, ιδρύεται στην Περιφέρεια Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, με τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες, επανιδρύεται η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ). Επιπλέον, όλα τα επιβατικά οχήματα συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Οικονομικού και η διαχείρισή τους γίνεται από ορισμένο προϊστάμενο τμήματος ή υπευθύνους γραφείων κατά τόπους στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακόμα, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Περιβάλλοντος μπορούν πλέον να στελεχώνονται και από γεωπόνους.