Σημαντικές αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σειρά σημαντικών αποφάσεων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προχώρησε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν στην προώθηση του έργου της ΣΔΙΤ για την διαχείριση των απορριμμάτων και αποσκοπούν στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων σχετικά με την άμεση λειτουργία των μονάδων.

Μεταξύ άλλων, επίσης, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών σήμανσης, ασφάλισης στην εθνική οδό 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 850.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή προέβη, εξ άλλου, στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου ολοκλήρωσης της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Τουρκολέκα – Κάστρο Ωριάς – Καλύβια, με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ, με ΦΠΑ από πιστώσεις του 4ου ΕΑΠ / Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Ενέκρινε επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση επενδυτικού δανείου προκειμένου να υλοποιηθεί το ενταγμένο στο ΕιδικόΑναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” έργο της αστικής αναζωογόνησης περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ακόμα, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και συντήρηση του συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξοικονόμηση ενέργειας σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με 12ετή διάρκεια.

Τέλος, εγκρίθηκε από την Επιτροπή η διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όρων πρόσκλησης και επιτροπών για τη διεξαγωγή του ετήσιου συνεδρίου του German Travel Industry Association (Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Γερμανίας) DRV, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 128.444 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας