Σημαντικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Πελοποννήσου για την Αρκαδία

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου.

Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων για τα γήπεδα Φιχτίων, Διδύμων και Κοιλάδας, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Π.Ε. Αργολίδας.

Επίσης, ενέκρινε την δημοπράτηση αφ’ ενός της κατασκευής ισόπεδου κόμβου στην διασταύρωση των Αθικίων στην γέφυρα του Γκα, έργου με προϋπολογισμό 320.000 ευρώ, και αφ’ ετέρου της προστασίας της όδευσης στην αρχαία Δίολκο, έργο προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ.

Προέβη ακόμα η Επιτροπή στην έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 750.000 ευρώ έργου αποκατάστασης των βλαβών στον ασφαλτοτάπητα και στα τεχνικά στην 9η εθνική οδό και συγκεκριμένα στο τμήμα Ρωμανός – Γιάλοβα.

Η Οικονομική Επιτροπή, εξ άλλου, ανέδειξε προσωρινό μειοδότη για το προϋπολογισμού 100.000 ευρώ έργο καθαρισμού των υδατορεμάτων στην Π.Ε. Αρκαδίας, ενώ ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών στην επαρχιακή οδό 32 της Αρκαδίας, στο τμήμα από εθνική οδό προς Χωρέμι – Απιδίτσα – Ισαρη – Βάστα, έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.