Σημαντικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Αρκαδία

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών έργων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 6 Ιουλίου. Εξ άλλου, αποδέχθηκε χρηματοδότηση ύψους 2.852.590,46 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προέβη μεταξύ άλλων στην έγκριση του πρώτου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και σε ανάδειξη μειοδότη στο προϋπολογισμού 2.471.955,76 ευρώ έργο που αφορά προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτήριο της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Ενέκρινε ακόμα α) το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου σήμανσης, ασφάλισης και λοιπών εργασιών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λακωνίας, β) την διενέργεια δημοπρασίας για το με προϋπολογισμό 115.000 ευρώ έργο βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας στην 9η εθνική οδό, στην έξοδο των Φιλιατρών προς Κυπαρισσία, γ) την διενέργεια δημοπρασίας για το με προϋπολογισμό 245.000 ευρώ έργο αποπεράτωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στη μονή Αγίου Νικήτα, στο Σελλά Τριφυλίας, καθώς και δ) το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας με αντικείμενο την ολοκλήρωση της βελτίωσης της ασφάλειας στον δρόμο από τα Πλατάνια μέχρι την πέτρινη γέφυρα στη Νέδα, στην Μεσσηνία.

Η Επιτροπή, επίσης, προέβη στην έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας α) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ έργου συντήρησης και βελτίωσης του δρόμου από Αγιο Πέτρο προς Αράχωβα (όρια νομού Αρκαδίας), β) ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για τις με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ εργασίες συντήρησης και επεμβάσεις σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Αρκαδίας, γ) ανάδειξης οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ έργου συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρίπολη – Βούρβουρα – Αγιος Πέτρος και δ) ανάδειξης οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ έργου βελτίωσης, συντήρησης και αναβάθμισης της ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Λεβιδίου – Κανδήλας – Αρχαίας Νεμέας.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της προμήθειας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου έργου “Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα” ΕnerΝΕΤΜob–Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED)” και κατακύρωσης της προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο.