Στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων οι αποφάσεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς

Ψηφίστηκε, την Τετάρτη 14 Απριλίου, στη Βουλή, το Νομοσχέδιο του Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το εν λόγω Νομοσχέδιο, προβλέπει ότι η απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή των Δήμων και των Περιφερειών και όχι από τα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια.

Υπενθυμίζεται ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει κεντρικός Αναπτυξιακός Οργανισμός, με την επωνυμία Μοριάς Α.Ε.