Στις 9 Ιανουαρίου οι εκλογές για νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Στις 9 Ιανουαρίου 2022 θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-9-1-2022-ΑΑ.pdf