Συγκροτήθηκε Επιτροπή Προσβασιμότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας προέβη με σχετική απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Στις αρμοδιότητες της εν λόγω τετραμελούς επιτροπής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

α) η γνωμοδότηση επί ζητημάτων προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (αμεα) και των εμποδιζόμενων ατόμων και επί ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και του Κτηριοδομικού Κανονισμού, καθώς και των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των υπαίθριων δημόσιων ή κοινοχρήστων χώρων,

β) η ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του περιφερειάρχη για θέματα προσβασιμότητας που αφορούν σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος,

γ) η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας.

 

Την πλήρη σύνθεση και τις συνολικές αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής μπορείτε να δείτε εδώ.