Συμφωνητικό για την κατασκευή γέφυρας στον Τουθόα ποταμό

Συμφωνητικό για το έργο κατασκευής γέφυρας στον Τουθόα ποταμό, με δαπάνη 120.000 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Με το εν λόγω έργο, στη θέση Καστράκι – Χρυσοχώρι, καθίσταται δυνατή η οδική σύνδεση Καλλιανίου, Φαναρακίου και Καστρακίου της Δ.Ε. Τροπαίων με Χρυσοχώρι, Οχθια και Λουτρά Ηραίας.