Συνεδρίασε η ομάδα προετοιμασίας του προγράμματος “Πολιτιστική Διαδρομή ‘Μορέας’”

Συνεδρίασε σήμερα η ομάδα προετοιμασίας της υποβολής  του προγράμματος “Πολιτιστική Διαδρομή ‘Μορέας’” στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021 – 2027, με την συμμετοχή του  αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Χρήστου Λαμπρόπουλου, στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του υπουργείου Πολιτισμού και του σωματείου “Διάζωμα”.

Το εν λόγω αντικείμενο αφορά σε μία συνολική πρόταση ανάδειξης πολιτιστικών τοπόσημων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους.