Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

dimos gortynias

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «Διά Περιφοράς»
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Δείτε τα Θέματα της Οικονομικής Επιτροπής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20200930_signed