Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το Δ.Σ. Γορτυνίας στη Βυτίνα

Το Δ.Σ. Γορτυνίας συνεδριάζει δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου Ιδρύματος Βυτίνας, την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 19:00. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στη Βυτίνα, γιατί ο χώρος διεξαγωγής των συνεδριάσεων στη Δημητσάνα δεν πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.