Συνεδριάζει το Δ.Σ. Γορτυνίας στη Βυτίνα

dimos gortynias

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών στη Βυτίνα, στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου Ιδρύματος, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Δείτε τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης στην σχετική πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Δ.Σ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-16102020