Συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το ΙΙΒΕΑΑ για την έρευνα μεταλλάξεων του κορονοϊού

Σε συνέχεια της συνεργασίας που αποφασίστηκε τις τελευταίες μέρες μεταξύ του ΙΙΒΕΑΑ (Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και για την καλύτερη υλοποίηση της συνεργασίας αυτής, ο ο Μεσσήνιος ακαδημαϊκός Δημήτρης Θάνος, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, έστειλε επιστολή στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων της Πελοποννήσου.

Στην επιστολή του ο καθηγητής, μεταξύ άλλων, τονίζει πως η συνεργασία αυτή, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η γονιδιωματική επιτήρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επιταχύνει σημαντικά την:

  • Δημιουργία αξιόπιστου μοριακού επιδημιολογικού χάρτη, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την επιδημιολογική κατάσταση της Περιφέρειας και τη δυναμική εξέλιξη της πανδημίας.
  • Διασφάλιση της συνεχούς ροής και ταχείας ανάλυσης δειγμάτων από περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως το κέντρο της Αθήνας την παρούσα χρονική στιγμή. Άμεσος στόχος είναι η μελέτη των μηχανισμών διασποράς του ιού μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης εστιών και της ενδελεχούς φυλογενετικής ανάλυσης (ταυτοποίηση νέων παραλλαγών του ιού), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την επιτυχή διαχείριση της διασποράς του ιού.
  • Εφαρμογή εκτεταμένης γονιδιωματικής επιτήρησης του ιού κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά το πέρας του εμβολιασμού του πληθυσμού, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών μεταλλάξεων. Οι μεταλλάξεις αυτές θα μπορούσαν δυνητικά να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων ή και την ειδικότητα των δοκιμασιών ταχείας ανίχνευσης του ιού (rapid tests). Υπενθυμίζω την ταυτοποίηση από το ΙΙΒΕΑΑ στελεχών του κορωνοϊού στην κοινότητα, τα οποία φέρουν μετάλλαξη που τα καθιστά περισσότερο «ανθεκτικά» σε αντισώματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω φυσικής ανοσίας ή μετά από εμβολιασμό.