Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Tμήμα του Δήμου Γορτυνίας στις επηρεασμένες περιοχές

Σημαντική σύσκεψη συγκλήθηκε υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα σήμερα, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στην Τρίπολη, με θέμα την διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης αναφορικά με την περιοχή που έχει υποστεί τις συνέπειες από την επί δεκαετίες εξόρυξη λιγνίτη και την μετάβασή της στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο.

Στην εταιρική σχέση μετέχουν ως εταίροι, μεταξύ άλλων, αυτοδιοικητικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια, παραγωγικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί φορείς, πανεπιστημιακοί φορείς καθώς και εκπρόσωποι των διάφορων φορέων υπεύθυνων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των αμεα, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Οπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, η εταιρική σχέση συνιστά ένα όργανο διαβούλευσης που θα εκφράζει άποψη σχετικά με τα προγράμματα για την μεταλιγνιτική εποχή και την εφαρμογή τους

“Θα γίνεται διαβούλευση ως προς την εφαρμογή του προγράμματος της επόμενης ημέρας για την Μεγαλόπολη, την μετάβαση στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο” διευκρίνισε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι συντονιστής στο εν λόγω όργανο ορίστηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος.

ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η σημερινή σύσκεψη των εταίρων, εξ άλλου, ομόφωνα κατέληξε ότι ως περιοχή που έχει επηρεαστεί αρνητικά από την εξόρυξη του λιγνίτη θα προταθεί -προς την Συντονιστική Επιτροπή του ΣΔΑΜ- η ίδια περιοχή που περιλαμβάνεται στο λιγνιτόσημο και καμία άλλη.

Δηλαδή ως επηρεασμένη περιοχή προτείνεται να θεωρείται το σύνολο του Δήμου Μεγαλόπολης και τμήμα του Δήμου Γορτυνίας, στην ουσία το σύνολο του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

“Μόνο αυτές οι περιοχές θα περιλαμβάνονται στην πρόταση που θα στείλουμε στην Επιτροπή του ΣΔΑΜ” τόνισε ο περιφερειάρχης.