Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γορτυνία!

Στο επόμενο φύλλο της εφ. «Γορτυνία» διαβάστε:

  • Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών ανά χωριό και ανά δημοτική ενότητα
  • Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας
  • Ονόματα Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
  • Παραλειπόμενα εκλογών