Τα εορταστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Από την ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε. ανακοινώνεται στο επιβατικό κοινό ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή του στην διάρκεια της Μεγαλοβδομάδας, ο τομέας Αποθήκης ασυνόδευτων δεμάτων & πακέτων θα εξυπηρετεί την μεταφορά τους με ασφάλεια, στις κατά τόπους περιοχές. Ενώ οι ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων (για τις Άγιες ημέρες των Παθών & του ΠΑΣΧΑ) το 2021, είναι οι εξής:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ                    

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30 15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30 17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30 12:30 17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30 13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45 15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00 18:30 *(και Δημητσάνα).

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00 13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00 15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ:

05:45

14:00

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

05:00

13:30

TΡΙΠΟΛΗ – ΚΟΛΛΙΝΕΣ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ:

06:45 12:00

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27/4/2021 

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30 15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

09:45

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ:

06:15

13:30

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΘΗΒΑ – ΙΣΘΜΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

11:00

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:

14:45

ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30 13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00 18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ:

06:45

12:00

 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

09:45

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45 *(Τερματίζει ΖΑΧΑ)

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΖΑΧΑ: 1

11:45

ΖΑΧΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

14:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

11:00

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

16:3Ο

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

05:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ:

05:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΟΛΛΙΝΕΣ:

05:45

13:30

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΘΗΒΑ – ΙΣΘΜΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

11:00

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45 *(Τερματίζει ΖΑΧΑ)

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΖΑΧΑ:

11:45

ΖΑΧΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

14:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30 *(και Δημητσάνα).

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

 ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

9:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45 *(και Βυτίνα)

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ:

06:45 12:00

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 2/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

17:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

15:00

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

16:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

16:30

ΔΕΥΤΕΡΑ του ΠΑΣΧΑ 3/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

12:30

15:00 Ισθμός – Κηφισός.

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

16:00

17:15

20:15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

11:00

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

16:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα): 13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ: 15:15

ΤΡΙΤΗ του ΠΑΣΧΑ 4/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00 Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

12:30

16:00

17:15

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

09:45

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

07:15

11:45 *(Τερματίζει ΖΑΧΑ)

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

11:00

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

16:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

13:45 *(και ΒΥΤΙΝΑ)

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

15:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ: 13:30

Το Εορταστικό Μήνυμα του Προέδρου της ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α. Ε. κ. Νικολάου Χ. Κουτσόγιωργα προς τους Πολίτες που θα μεταφέρονται μέσω της ΚΤΕΛ Α. Ε. στις Άγιες ημέρες του ΠΑΣΧΑ είναι το εξής: «Εύχομαι στο επιβατικό κοινό  τούτες οι Άγιες ημέρες της Ανάστασης του Κυρίου, να γίνουν για όλους μας και τις οικογένειες μας  μια νέα αφετηρία αγάπης, υγείας, συμφιλίωσης, ευτυχίας και ευημερίας.    Η Ανάσταση του Κυρίου δείχνει ότι μετά τα Πάθη έρχονται πάντοτε η καταξίωση και η γαλήνευση.    Ας πορευθούμε λοιπόν όλοι μας τούτη τη δύσκολη περίοδο με ελπίδα και ευχές για γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα.    Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάσταση και χαρούμενες και γεμάτες υγεία γιορτές για όλους μας.»

– Η ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας Α.Ε. ζητά και υποβάλει θερμή παράκληση στο επιβατικό της κοινό, να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια των άνω δρομολογίων υποσχόμενη και ευχόμενη μια γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα που θα σημάνει την ολοκληρωτική επιστροφή, στην εκτέλεση όλων των δρομολογίων της.

– Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται σε τακτές χρονικές περιόδους οι απολυμάνσεις – αποστειρώσεις στα Λεωφορεία, τις Κτιριακές εγκαταστάσεις του Κεντρικού Σταθμού Τρίπολης και των Πρακτορείων καθώς και στην εφαρμογή πρωτοκόλλων Υγιεινής & Ασφάλειας του Εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε.

Επικοινωνία – Πρακτορεία – Χρήσιμες Πληροφορίες

[.Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε στα Τηλ.: 2710 222 560 & 2710 230 140 / Δέματα: 2710 230 162 & 6984 480000/ ή στην ιστοσελίδα: www: ktelarkadias.gr / και στο e-mail: [email protected] / Ακόμα: και στα κατά τόπους Πρακτορεία μας: Αθήνας: 210 5153 510. Μεγαλόπολης: 27910 22238. Άστρους: 27550 22218. Παρ. Άστρους: 27550 51301. Λεωνιδίου: 27570 22255. Καρακοβουνίου: 27550 31448. Αγίου Ανδρέα: 27550 32264. Ξηροπήγαδου: 27550 71462. Τυρού: 27570 41467. Κάτω Δολιανών: 27550 41358. Κολλινών: 2710 331219. Τροπαίων: 27970 22214. Λουτρά Ηραίας: 27970 25370. Δάφνη Γορτυνίας: 27970 24888. Λαγκαδίων: 27950 43511. Καρκαλού: 27950 31546. Κλειτορίας: 26920 31057. Λεβιδίου: 27960 22456. Ανδρίτσαινας: 26260 22239. Χάνι Κορμπά: 26260 41211. Πάτρας: 2610 423400. Καλαμάτας: 27210 20700 & 27210 22823. Πύργου: 26210 20600. Άργους: 27510 23162 & 27520 67157. Ναυπλίου: 27520 27323. Λαμίας: 22310 22677. Θεσσαλονίκης: 2310 595 426. Πειραιά: 210 412 6126. Ισθμού: 27410 83000.]