Τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη

Η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Γορτυνίας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2022.
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στη θέση Δρυμώνας Τ.Κ. Δημητσάνας».
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφασίας & Τ.Κ. Λευκοχωρίου».
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Μυγδαλιάς & Τ.Κ. Πρασίνου».
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 12-04-2022 στην εκδίκαση αίτησης αγωγής που άσκησε η Βασιλική Μπασιάκου.
6. Ορισμός δικηγόρου για τη διενέργεια των απαιτούμενων -εξώδικων καταρχήν- νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων ρεύματος κλπ, για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ μετά των νομίμων τόκων.
7. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
8. Αίτηση Χρήστου Σιμόπουλου για αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού ακινήτου «Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής» στην Τ.Κ. Ελάτης.
Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής.