Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γορτυνίας συνεδριάζει  με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 04122020