Τι παίρνουν οι Δήμοι της Αρκαδίας για να πληρώσουν ληξιπρόθεσμα

Στην επιχορήγηση 151 Δήμων της Χώρας προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. 81783/26.11.2020 Απόφαση.

Η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 28.190.490,00 € δίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των συγκεκριμένων Δήμων προς τρίτους (δηλαδή προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σύμφωνα με την αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

Αναλυτικά τα  ποσά που παίρνουν οι Δήμοι της Αρκαδίας:

Δήμος Γορτυνίας: 262.740,00 €

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: 29.950,00 €

Δήμος Μεγαλοπόλεως: 107.570,00 €

Δήμος Νότιας Κυνουρίας: 93.050,00 €

Δήμος Τρίπολης:146.050,00