Το νέο ΔΣ του Μουσικοχορευτικού & Λαογραφικού Συλλόγου ‘Χορεσίβιος’

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικοχορευτικού & Λαογραφικού Συλλόγου Βαλτεσινίκου “ΧΟΡΕΣΙΒΙΟΣ”.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών και την
εφαρμογή των σχετικών άρθρων του καταστατικού του ΧΟΡΕΣΙΒΙΟΥ, έχει ως ακολούθως:
α. Παπαγεωργίου Αφροδίτη Πρόεδρος ΔΣ
β. Ρέππας Χρήστος Αντιπρόεδρος ΔΣ
γ. Σαρτζετάκης Εμμανουήλ Γενικός Γραμματέας
δ. Παπαπέτρου Γεωργία Ταμίας
ε. Παναγιωτακόπουλος Βασίλης Υπεύθυνος Περιουσίας
στ. Βασιλικός Παναγιώτης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
ζ. Κατέχου Κωνσταντίνα Υπεύθυνος Ανάπτυξης
Το νέο ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του στα απερχόμενα μέλη του ΔΣ για την συμβολή τους
στις δράσεις του συλλόγου. Επιπρόσθετα θέλει να επιβεβαιώσει τα μέλη του ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για επιδίωξη συνεργασίας με όλους τους συλλόγους της περιοχής μας αλλά και όλες τις κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας.
Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Βασιλικός Παναγιώτης