Το ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ αναζητά Σύμβουλο Αποκατάστασης

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ζητά Σύμβουλο Αποκατάστασης για τις περιοχές Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και για την περιοχή της Αττικής

Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να αναλάβει τη διαδικασία ιατρικών επισκέψεων στα Νοσοκομεία των παραπάνω περιοχών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

-Διατήρηση του υφιστάμενου δικτύου και ανάπτυξη των πωλήσεων σε Ιατρούς και ασθενείς

-Παρουσίαση του κέντρου και των παροχών του σε δυνητικούς πελάτες

-Προτάσεις βελτιστοποίησης της προωθητικής ενέργειας και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

-Προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων / εξυπηρέτησης πελατών, επιθυμητή.

-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & γνώση Η/Υ, MS Office

-Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

-Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

-Ανταγωνιστικές αποδοχές ανεξαρτήτως πωλήσεων

-Bonus system μετά από αξιολόγηση

-Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και επικοινωνίας

-Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας

-Προοπτικές εξέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικού στο email: [email protected]